Πήραν μέτρα για τις αποδράσεις στο Κορυδαλλό!

http://panic-gr.blogspot.com/

Η κυβέρνηση βρήκε την λύση και ο Παλαιοκώστας
εφόσον ξανασυλληφθεί δεν πρόκειται να ξαναποδράσει!