Αναρτήσεις

Της "Πρυτανείας ...το κάγκελο" στο Πανεπιστήμιο Αθηνών !

Τι κοινό έχουν η MariaStella και η Άννα;…

ΞΕΧΑΣΑΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟ Π.Δ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Τ.Ε ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ !!

Βάσεις 2010: Γιατί δεν γέμισαν οι σχολές;