Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Β. Μεϊμαράκης: Στη δημοσιότητα το συμφωνητικό με την Infosolutions

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης έδωσε στη δημοσιότητα το ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης έργου της ΝΔ με την εταιρεία INFOSOLUTIONS διατυπώνοντας μία σειρά από ερωτήματα και παρατηρήσεις που προκύπτουν από τη νομική επεξεργασία της σύμβασης.

Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΝΔ υπενθύμισε ότι η εταιρεία έχει κηρυχθεί έκπτωτη και ότι ο ίδιος με επιστολή του στον πρόεδρο του κόμματος Γ. Πλακιωτάκη και τους συνυποψηφίους του έχει ζητήσει άμεσα να κινηθούν οι διαδικασίες ποινικής και αστικής δίωξης της εταιρείας, όπως τονίζει, "γιατί είναι η βασική υπεύθυνη για το φιάσκο που πλήγωσε τους νεοδημοκράτες".
Συγκεκριμένα η πλευρά του κ. Μεϊμαράκη διατύπωσε τα εξής ερωτήματα και παρατηρήσεις σε σχέση με τη νομική επεξεργασία της σύμβασης:
• Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται αναφορικά με το θέμα της προμήθειας των tablets:
Στην προσφορά αναφέρεται ρητά ότι η Εταιρεία αναλαμβάνει να προμηθεύσει τα tablets και μάλιστα δίνει τιμή 76,00 ευρώ/τεμάχιο, η οποία και ελήφθη υπόψη για την αξιολόγηση της Προσφοράς και τη σύγκριση με τις τιμές των υπόλοιπων εταιρειών για να αποφασισθεί η συμφερότερη προσφορά.
Μάλιστα στην προσφορά δίνονται συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές των tablets και αναφέρεται ότι η Εταιρεία θα τα προμηθευτεί από την Wind.
Στην Σύμβαση, σε όλα τα σημεία που αφορούν στις συσκευές, δεν αναφέρεται ρητά ποιος θα τα προμηθεύσει και σε ποιο χρονικό σημείο του έργου (Ο εργοδότης ή η Εργολήπτρια). Στο τέλος της Σύμβασης αναφέρεται πλέον ότι η ΝΔ δεσμεύεται να διαθέσει στην Εργολήπτρια τα tablets, τα πληκτρολόγια και τις θήκες για την προετοιμασία τους (εγκατάσταση προγράμματος) και την αποστολή τους στις ΝΟΔΕ. Και φυσικά δεν γίνεται πουθενά λόγος για τις τεχνικές προδιαγραφές των tablets ώστε να είναι εφικτή η εγκατάσταση του συστήματος.
• Έκπληξη επίσης προκαλεί το γεγονός ότι στη Σύμβαση, σχετικά τον τρόπο καταβολής του τελικού τιμήματος του Έργου, που για τη πρώτη Κυριακή των εκλογών καθορίστηκε στο συνολικό ποσό των 144.456 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ), αναφέρονται τα εξής:
"Α) Ποσό 60.000 ευρώ καταβλήθηκε ήδη, ως προκαταβολή, στην Εργολήπτρια, ήτοι ποσό 14.000 ευρώ καταβλήθηκε την 5.11.2015 και ποσό 46.000 ευρώ καταβλήθηκε την 6.11.2015, του παρόντος επέχοντος θέση απόδειξης καταβολής και εισπράξεως του ανωτέρω ποσού."
Δηλαδή η Ανάδοχος πληρώθηκε προκαταβολικά - όχι πριν την έναρξη του έργου, αλλά ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 60.000 ΕΥΡΩ, ενώ απόδειξη καταβολής του ως άνω ποσού αποτελεί η Σύμβαση που υπεγράφη μεταγενεστέρως της καταβολής !!!!!!
Αναφέρεται δε στην Σύμβαση ότι με το ποσό των 60.000 που δόθηκε στην Ανάδοχο πριν την υπογραφή της σύμβασης, εξοφλήθηκε το κόστος της προμήθειας των 3G data cards 1 GB, ποσού 15.200 ευρώ. Διερωτάται όμως κανείς πώς η Εταιρεία ήταν σίγουρη ότι θα υπογραφόταν η Σύμβαση και προμηθεύτηκε εκ των προτέρων τα 3G data cards ;
Και όλα αυτά, ενώ στη Σύμβαση δεν προβλέπεται η κατάθεση εγγυητικών επιστολών από την Ανάδοχο, δεν προβλέπεται διαδικασία και όργανα για τη πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης ή για τη διαπίστωση τυχόν ελαττωμάτων του έργου ή της αποτυχίας λειτουργίας του συστήματος, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία κατάπτωσης της ποινικής ρήτρας, η οποία επί της οποίας παραμένει άνευ πρακτικών συνεπειών, υπό τα ανωτέρω δεδομένα. Δεν προβλέφθηκε Επιτροπή Παραλαβής του Έργου και πιστοποιήσης της καλής εκτέλεσης των επιμέρους τμημάτων του, εντός προκαθορισμένων χρονοδιαγράμματων.
Συμπερασματικά ο Ανάδοχος έλαβε προκαταβολικά - πριν την υπογραφή της Σύμβασης - το μεγάλο μερος της αμοιβής του, χωρίς να προβλεφθούν οι ελάχιστοι όροι προστασίας του Εργοδότη, σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης του Έργου.
Σημειωτέον ότι η Σύμβαση ουδέποτε προσκομίσθηκε στο Λογιστήριο της ΝΔ. Με ποια αιτιολογία δόθηκε το ποσό των 60.000 ; Ποιος αποδέχθηκε τα τιμολόγια για λογαριασμό της ΝΔ ;
Αντιθέτως στο Λογιστήριο της ΝΔ υπάρχουν 3 προσφορές της εταιρείας Infinity (με ημερομηνίες 19.07.2007, 20.06.2008, 25.01.2009) σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, ιστοσελίδων κλπ. Στο λογιστήριο διατηρείτο καρτέλα της εταιρείας Infinity από το έτος 2007 μέχρι το έτος 2013. Από το 2014 εμφανίζεται η εταιρεία Infosolutions. Η δε προσφορά της Ιnfinity έτους 2009, για λογαριασμό της Infinity EΠΕ φέρει την υπογραφή του Αθανάσιου Κλωνάρη, δηλαδή του νομίμου εκπροσώπου της Infosolutions, ο οποίος στη Σύμβαση για το Έργο της Εκλογής του Προέδρου συμβλήθηκε, ως νόμιμος διαχειριστής της Infosolurions, εκπροσωπώντας και την συνδιαχειρίστρια της Ο.Ε. Ελένη Τυρμάκη, δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου της συμβ/φου Σουφλίου-Αλεξανδρούπολης Αμαλίας Γιολδάση. Στην Σϋμβαση για την Εκλογή Προέδρου, ο Κλωνάρης ορίστηκε ως project manager του Έργου, υπεύθυνος εκ μέρους της Εταιρείας για την υλοποίησή του και για τη συνεργασία του με την ΚΕΦΕ για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
• Επίσης, είναι απορίας άξιο ότι στη Σύμβαση δεν περιλαμβάνεται όρος με τον οποίο ο Ανάδοχος να αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη για το υπό ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο αφορούσε η προσφορά του. Αντιθέτως, με συγκεκριμένους όρους περιορίζεται σημαντικά η ευθύνη του, για ζητήματα που, σύμφωνα με την προσφορά και τους όρους της Προκήρυξης, εμπίπτουν εντός των αρμοδιοτήτων του.
Π.χ. Η ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ εγγυάται ότι το ηλεκτορνικό σύστημα που αναφέρεται ανωτέρω προστατεύεται πλήρως από τις κακόβουλες ηλεκτρονικές επιθέσεις και διασφαλίζει πλήρως την αποτροπή διπλοψηφιών. Εγγυάται ακόμα την καλή λειτουργία του συστήματος, στο μέρος που της αναλογεί (;) (λειτουργία εφαρμογών, server farms και τηλεφωνικού κέντρου) [...]
Εφόσον η προσφορά της Αναδόχου, με βάση την οποία και επελέγη ως συμβατή με την Προκήρυξη και ως η συμφερότερη, αφορούσε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος, πώς υπάρχουν μέρη για τα οποία δεν τής αναλογεί ευθύνη ;
• Η Σύμβαση δεν περιέχει, ως Παράρτημα, την Προσφορά της Αναδόχου, με βάση την οποία επελέγη και τους όρους της οποίας δεσμεύθηκε ότι μπορεί να υλοποιήσει.
Στη Σύμβαση είναι διατυπωμένα, με ασαφή και γενικό τρόπο, σημαντικά ζητήματα σε επίπεδο λειτουργικότητας.
• Σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν και οι εκπρόσωποι των υποψηφίων, η Προσφορά της InfoSolutions, ήταν συμβατή με τις τεχνικές προϋποθέσεις της Προκήρυξης, υπό 2 προϋποθέσεις:
α) οι χρόνοι δοκιμών που περιγράφονται στην Προσφορά της έπρεπε να είναι τουλάχιστον επτά ημέρες πριν τη διαδικασία (δοκιμές και stress tests), και όχι τρεις που αναφερόταν στην Προσφορά.
β) Δεν είναι αποδεκτή η λύση PC με λογισμικό WINDOWS XP ή WINDOWS VISTA.
Και ενώ σημειώνεται ρητά στην Εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής ( που ορίστηκε από την Επιτροπή Προμηθεών και Έργων) ότι η InfoSolutions είναι αποδεκτή μόνο εφόσον οι χρόνοι δοκιμών που περιγράφονται στη Προσφορά επιμηκυνθούν (τουλάχιστον 7 ημέρες πριν τις Εκλογές), στην Σύμβαση τελικά οι αντίστοιχοι χρόνοι συντμήθηκαν !!!
- Ενώ η διανομή των τερματικών συσκευών και της πλαστικής κάρτας στις ΝΟΔΕ στην Προσφορά προβλεπόταν να γίνει 10 ημέρες πριν τις εκλογές, στη Σύμβαση προβλέπεται 4 ημέρες πριν.
- Ενώ το test run (δοκιμή συστήματος) στην Προσφορά προβλεπόταν 3 ημέρες πριν τις εκλογές, στη Σύμβαση προβλέπεται 2 ημέρες πριν.
- Ενώ η δυναμικότητα του τηλεφωνικού κέντρου την ημέρα των εκλογών ( για την τεχνική υποστήριξη) στην Προσφορά ορίζεται στα 20 άτομα, στην Σϋμβαση ορίζεται στα 16 άτομα για 1.900 tablets. Παρά δε το γεγονός ότι προβλέφθηκαν λιγότερα άτομα με τη Σύμβαση, η αντίστοιχη τιμή για εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου, σύσταση και εκπαίδευση ομάδας υποστήριξης, τεχνική υποστήριξη κλπ, παρέμεινε η ίδια με αυτή της Προσφοράς.
- Αναφορικά με την εκπαίδευση των Προέδρων των ΕΕ και των χειριστών των tablets, η Προσφορά προέβλεπε τη διανομή εγχειριδίου χρήση στα ελληνικά, βίντεο με την παρουσίαση διαφόρων διαδκασίων και τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής λειτουργίας, την οποία θα εκτελούσαν οι χειριστές με τη βοήθεια στελεχών του κέντρου υποστήριξης σε τηλεφωνική τηλεδιάσκεψη, στη Σύμβαση προβλέφθηκε η εκπαίδευση των χειριστών μόνο μέσω του εγχειριδίου στα ελληνικά.
• Από κανένα όρο δεν διασφαλίζεται ότι θα ήταν εφικτή η μετάδοση δεδομένων και μάλιστα με ικανοποιητική ταχύτητα, μέσω κινητής σύνδεσης, από οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η σύμβαση υπεγράφη προτού γίνουν στην Ανάδοχο γνωστά τα εκλογικά τμήματα. Πώς μπορούσε, λοιπόν, η Ανάδοχος να διασφαλίσει ότι σε όλα τα εκλογικά τήματα θα υπήρχε ικανοποιητική ποιότητα σήματος κινητής τηλεφωνίας ; Ούτε και περιγράφεται καμία διαδικασία ελέγχου της σύνδεσης, δεν τίθενται κριτήρια για ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο διεξαγωγής των εκλογών και εναλλακτικής λύσης, μέσω tablet, σε περίπτωση μη ύπαρξης άρτιας σύνδεσης της ημέρας των εκλογών.
• Στη Σύμβαση υπήρχαν σοβαρές ασάφειες σε καίρια τεχνικά θέματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πουθενά δεν αναφερόταν το είδος της εφαρμογής και οι τεχνολογίες που θα εχρησιμοποιούντο.
Από την ηλεκτρονική αλληλογραφία των μελών της Τεχνικής Επιτροπής με τον Κλωνάρη προκύπτει ότι μέχρι και 15ώρες πριν τις εκλογές δεν είχαν καν κωδικοποιηθεί τα εκλογικά τμήματα και δεν είχε γίνει καμία δοκιμή του συστήματος.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- See more at: http://left.gr/

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η "παναγία η αρουραία" ... του Βερύκιου και οι νοσταλγοί της συμμορίας κατασκευαστών ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Έγραψε η ανάρτηση του Βερύκιου για τον Καρτερό και την "παναγία την αρουραία" και κάποιοι νοσταλγοί της συμμορίας κατασκευής ηλεκτρονικού εγκλήματος με τις γνωστές απατεωνιές τύπου Παστίτσιου και άλλων μυθευμάτων που πουλούσαν τσόντα να γίνουν διάσημοι κεντράροντας στους  ανώμαλους χρήστες που έστελναν διεθνείς διωκτικές και δεν είχαν κάμια με νόμιμες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, βγήκαν δήθεν να τον κατηγορούν για προσβολή θρησκευτικού συμβόλου ! Ρε που τα πουλάτε αυτά ....παλιά τα κόλπα και τελειωμένα μαζί με αυτούς τους απατεωνίσκους !
Δειτε την ανάρτηση Βερύκιου

Διαβάζω πύρινα Αυγουστιάτικα άρθρα κατά Καρτερού & Μαξίμου από την Αγία ...Αρουραία , προφανώς γραμμένα στον ιδιόκτητο δρυμό που απόκτησε με την βοήθεια εθνικού εργολάβου...
Χιλιες φορες με τον «φευγάτο» Καρτερό παρα με την φιλάργυρη αρουραία... — Δήμος Βερύκιος (@DimosVerikios) 19 Αυγούστου 2018

Να ποιο είναι το κολέγιο Αθηνών ! Είναι κάτι σαν το Nammos και το IslandΠρώην διευθυντής αποκαλύπτει. Λειτουργούν με την λογική «αυτά τα μαγαζιά εμεις τα φτιάξαμε»!

Με ανάρτησή του ο κωστής Κοντογιάννης, πρώην Διευθυντής του Κολεγίου Αθηνών, καταγγέλλει πελατειακό καθεστώς διαχρονικα στο εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα από την οικογένεια Σαμαρά και κάνει λόγο για ρουσφέτια και παρεμβάσεις. Επίσης αναφέρεται στην απόλυση της Φώφης Μπουλούτα την οποία χαρακτηρίζει στημένη και καταλήγει απευθυνόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, ότι «τόσο εσυ όσο και το κόμμα σου τολμάτε και μιλάτε για αριστεία, ευτελιζοντας τη λέξη και το νόημα της. Λες και μπορούμε να αγνοήσουμε το ποσό βαθιά αγράμματος και βάρβαρος πρέπει να είναι καποιος για να λειτουργεί όπως εσυ και ο σμπιρος σου, στη συγκεκριμένη περίπτωση.» Η ανάρτηση του Κωστή Κοντογιάννη Πόσο παραδοσιακός!!! Αντώνη μου κανενας δε θέλει να εξοντώσει κανέναν. Ο γιοκας σου δεν είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που καταλαμβάνει όλο το χώρο που του αφήνουν. Η συμπεριφορά περιγράφεται ως «Φαινόμενο του αερίου». Στο σχολείο που προεδρεύει ο θείος του με διαρκή ρουσφέτια, με τη λογική «αυτά τα μαγαζιά εμεις τα φτιάξαμε», με …

Αυτός είναι ο καθηγητής "φακελάκης" που ήθελε σεξ και χρήμα να περνάει τις φοιτήτριες στα μαθήματα στα ΤΕΙ Σερρών (φωτογραφίες)

Στη δημοσιότητα δόθηκαν το απόγευμα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες τόσο του καθηγητή από τις Σέρρες που συνελήφθη με την κατηγορία ότι ζητούσε ανταλλάγματα από τους φοιτητές του, όσο και οι δύο φερόμενοι ως συνεργοί του.


Οι άνθρωποι αυτοί, είναι από συγκεκριμένο φροντιστήριο των Σερρών, στο οποίο ο καθηγητής, φέρεται να έστελνε τους φοιτητές του. Και οι τρεις, συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018, μετά από «βροχή» καταγγελιών. Πρόκειται για τους: Α) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗ Κλεάνθη του Νικολάου και της Ελένης, ο οποίος γεννήθηκε την 11-11-1958 στη Θεσσαλονίκη. Β) ΜΟΚΚΑ Γεώργιο του Αποστόλου και της Ζωής, ο οποίος γεννήθηκε την 29-07-1959 στο Νέο Πετρίτσι Σερρών. Γ) ΜΗΛΟΦΤΣΗ Ευαγγελία του Ηλία και της Ιωάννας, η οποία γεννήθηκε την 11-12-1968 στο Νέο Πετρίτσι Σερρών Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας 6 μηνών, σύμφωνα με τη σχετική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του…