Θετικά σημάδια ανάπτυξης

Σε θετικό πρόσημο -και μάλιστα καλύτερο από το αναμενόμενο- διατηρήθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, όπως προκύπτει από τα νεότερα αναθεωρημένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας αυξήθηκε κατά 0,9% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο, ενώ στο 1,6% υπολογίζεται η αύξηση σε ετήσια βάση, λόγω κυρίως της -έστω οριακής- αύξησης της καταναλωτικής δαπάνης.
Στην πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ γινόταν αναφορά για αύξηση 0,8% του ΑΕΠ. Σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2014, καταγράφεται άνοδος 1,6% (έναντι 1,4% αρχικώς).
Οπως σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ, οι διαφορές αυτές είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση.
Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Ιουνίου Ισοζυγίου Πληρωμών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).
Παράλληλα τονίζεται ότι και αυτά τα στοιχεία θα αναθεωρηθούν όταν θα είναι διαθέσιμα ενημερωμένα πρωτογενή δεδομένα και λόγω της προσαρμογής των τριμηνιαίων στοιχείων στους ετήσιους εθνικούς λογαριασμούς.
Οι τριμηνιαίες μεταβολές με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, έχουν ως εξής:
•Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,1%.
•Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 10,6%.
•Αύξηση κατά 0,1% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,3% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,2%.
•Μείωση κατά 4,9% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,9% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 7,6%.
Οι ετήσιες μεταβολές με βάση εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε όρους όγκου, σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2014, έχουν ως εξής:
•Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 2,2%.
•Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 3,3%.
•Μείωση κατά 1,8% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,2%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,6%.
•Μείωση κατά 3,5% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,1%.