Πιο ακριβή ή είσοδος στα δημόσια νοσοκομεία από τους οίκους ανοχής !

Προσθήκη λεζάντας
Ποιά είναι τώρα η διαφορά ...Ας το κρίνετε εσείς ! Δείτε πως χτύπησε ο Μητσάρας !