Επικίνδυνο worm παραβιάζει λογαριασμούς Facebook

Ένας επικίνδυνος ιός τύπου worm εκμεταλλεύεται ευπάθειες το Facebook για να μολύνει πολλούς χρήστες. Συγκεκριμένα η νέα επίθεση δημοσιεύει κακόβουλους συνδέσμους στα προφίλ των χρηστών, οι οποίοι καταλήγουν σε «μολυσμένες» ιστοσελίδες που διανέμουν πολλούς ιούς τύπου Zeus Trojan, αλλά και άλλους.
Σύμφωνα με ειδικούς ασφάλειας της CSIS στη Δανία, τo malware χρησιμοποιεί παραβιασμένους λογαριασμούς του Facebook, στους οποίους δημοσιεύει τα κακόβουλα links. Τα links τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τον ιό worm, εμφανίζονται ως σύνδεσμοι σε αρχεία φωτογραφίας ενός φίλου του χρήστη που διαθέτει το παραβιασμένο προφίλ.
Στην πραγματικότητα όμως το αρχείο είναι ένα παγιδευμένο αρχείο screensaver με επέκταση αρχείου .jpg. Οι χρήστες θα πρέπει να μεταφορτώσουν το αρχείο και στη συνέχεια να το ανοίξουν, οι συνέπειες όμως θα είναι αρκετά άσχημες, ειδικά τώρα που είναι δύσκολο να εντοπιστεί το κακόβουλο αρχείο από τα λογισμικά ασφάλειας.
Μία λεπτομερή αναφορά σχετικά με το worm μπορείτε να τη βρείτε εδώ.