Η Shakira με μπούρκα στην αγορά του Μαρακές

 Πήγε στην  αγορά του Μαρακές ....ακολουθώντας τα έθιμα της χώρας