Φωτογραφίες απο την συγκέντρωση και τα μικροεπεισόδια στο κεντρο της Αθηνας

http://athens.indymedia.org/