Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Α Ι Μ Ο Λ Η Ψ Ι Α

Ο Κοινωνικό-πολιτιστικός Σύλλογος «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» (ΚΙ.ΠΟ.Δ.Α.), διοργανώνει ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ την 30η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ημέρα Κυριακή και ώρα 9 π.μ. έως και 13.00 μ.μ. στα Γραφεία του Συλλόγου, οδό Ρούσβελτ 17 στο Περιστέρι , τηλ. 210-57.86.870.
Στην ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ αυτή, καλούνται όλοι να αφιερώσουν 10 λεπτά από τον χρόνο τους, δίνοντας ΑΙΜΑ, για τους πάσχοντες συνανθρώπους μας .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά από 6.30 μ.μ. έως 9.30.μ.μ. στο τηλέφωνο 210-57.86.870. εκτός Σαββάτου και Κυριακής. www.kipoda.gr email kipoda@altecnet.gr