ΑΜΕΣΑ και δραστικά μέτρα κατά της ακρίβειας

Για να μην σας πάρουν και τα σώβρακα ...δεν τα φοράτε ...

Δείτε την κοπέλα της φωτογραφίας