Το blog Farmpress.blogspot.com ...είχε κάνει την αποκάλυψη με τα ταμεία εδώ και πέντε μέρες!

Παρασκευή, 24 Οκτώβριος 2008

Αυτά είναι λεφτά !!! H Πετραλιά καθόρισε με ΚΥΑ τις αμοιβές των εκλεκτών της. Γιατί δεν κάνει το ίδιο και ο Αλέκος Κοντός;

http://farmpress.blogspot.com/2008/10/h.html

Μπράβο στην Φάνη Πάλλη-Πετραλιά!

Με ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 436 Υ.Ο.Δ.Δ. καθορίστηκαν οι αποδοχές των Διοικητών, Υποδιοικητών και των Πρόεδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων εορτών και αδείας, ως εξής:

Α. Αποδοχές Διοικητών

1. ΙΚΑ − ΕΤΑΜ σε 7.000,00 € μηνιαίως.

2. ΟΑΕΕ σε 6.000,00 € μηνιαίως.

3. ΟΓΑ σε 6.000,00 € μηνιαίως.

Β. Αποδοχές Υποδιοικητών

1. ΙΚΑ − ΕΤΑΜ σε 4.800,00 € μηνιαίως.

2. ΟΑΕΕ σε 4.510,00 € μηνιαίως.

3. ΟΓΑ σε 4.800,00 € μηνιαίως.

Γ. Αποδοχές Προέδρων

1. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) σε 4.200,00 € μηνιαίως.

2. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ − ΜΜΕ) σε 3.500,00 € μηνιαίως.

3. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) σε 3.500,00 € μηνιαίως.

4. Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) σε 4.500,00 € μηνιαίως.

5. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) σε 4.000,00 € μηνιαίως.

6. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ) σε 3.150,00 € μηνιαίως.

7. Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) σε 3.300,00 € μηνιαίως.

8. Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) σε 2.450,00 € μηνιαίως.