Η στιγμή της εισβολής των αστυνομικών στο εμπορικό κέντρο του Μονάχου.