Εντοπίστε ανθρώπους μέσω φωτογραφιών στο Facebook‏

Ο ερευνητής ασφάλειας “Rjcrystal Decoder” βρήκε έναν τρόπο ώστε να εντοπίζει το προφίλ κάποιου χρησιμοποιώντας το link από μια φωτογραφία. Όλη τη διαδικασία την αναλύει σε μια δημοσίευση του.

Με τον τρόπο αυτό θα μπορείτε να βρείτε ένα πρόσωπο, που μεταφόρτωσε μια εικόνα του στο Facebook, απλά παίρνοντας το url από την εικόνα. Για παράδειγμα:

www.some.fcbdn.akamahid.net/216512_204732556226334_100000687732419_582854_6270883_n.jpg
Εδώ το τμήμα του ονόματος της φωτογραφίας που έχει κόκκινο χρώμα είναι η ταυτότητα (ID) του προφίλ του χρήστη, που μεταφόρτωσε την εικόνα. Μπορεί να φαίνεται μια απλή σειρά αριθμών αλλά μπορούν να αντληθούν σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη από αυτή, με τη χρήση του GraphAPI του Facebook.
http://graph.facebook.com/?id=Profile_ID
Παράδειγμα:
http://graph.facebook.com/?id=100000687732419
Ή πολύ απλά, μπορείτε να μεταβείτε στο προφίλ του χρήστη εισάγοντας την ID του στο τέλος του URL: www.facebook.com/profile.php?id=
Παράδειγμα:
www.facebook.com/profile.php?id=100000687732419


http://www.secnews.gr/archives/43705